Conversió de fitxers WTV

WTV és el format d’enregistrament predeterminat al Windows Media Center si s’ha instal·lat el paquet de TV i també és el format d’enregistrament predeterminat a Windows 7 Beta. Microsoft ha anunciat plans per passar del format dvr-ms anteriorment al nou format wtv. Algunes aplicacions comercials poden convertir fitxers wtv a formats de vídeo comuns com avi o mpeg. Malauradament, no hi ha molts convertidors de vídeo gratuïts que puguin convertir fitxers wtv.

L’única forma de funcionament actualment és convertir el vídeo wtv a dvr-ms i d’aquí a un altre format. Això no és realment practicable, però probablement només sigui qüestió de temps fins que els convertidors de vídeo addicionals aportin suport per al format wtv. L'eina de la línia de comandaments ToDvrms pot convertir fitxers wtv al format dvr-ms.

La manera més fàcil de convertir els fitxers wtv és col·locant el convertidor todvrms.exe a la mateixa carpeta que el fitxer wtv que es vol convertir. L’ordre és el següent:

todvrms.exe c: test.wtv c: test.dvr-ms

Això convertirà el fitxer test.wtv al format dvr-ms. El desenvolupador proporciona accés a una altra eina que es pot utilitzar per convertir vídeos dvr-ms a un altre format de vídeo. El programari DVRMSToolbox ve amb una interfície gràfica d'usuari i es pot utilitzar per convertir vídeos dvr-ms.