Octopus Indexador de DVD

Pop és un indexador de CD i DVD gratuït i portàtil que es pot utilitzar per indexar tots els CDs i DVDs per poder cercar tots els CDs i DVDs alhora. El programari ha estat dissenyat perquè sigui el més fàcil possible. Per indexar un nou CD o DVD, només cal introduir-lo a la unitat i prémer el botó Llegir volum per llegir el contingut d'aquest CD o DVD.

La indexació d’un CD o DVD només requereix un segon. És realment ràpid i registrarà carpetes, noms de fitxers, mides de fitxers, dates de creació i atributs. Essencialment l'estructura completa de cada CD o DVD que s'indexa d'aquesta manera. Els fitxers es poden enllaçar amb paraules clau per fer la cerca encara més eficient.

Es poden cercar tots els volums indexats a la mateixa interfície. La cerca admet comodins i alguns paràmetres de cerca avançats, com ara la cerca de dates o mides de fitxer específics.

dvd indexer

Octopus hauria de funcionar en la majoria dels sistemes operatius de Windows. Les alternatives són les ràpides i petites programari de catàleg de disc Cathy o CD visual .