Vista del registre d’Skype

Skype desa els registres de totes les converses al programari de veu mitjançant IP. A Windows, aquests fitxers s’emmagatzemen a la carpeta d’Skype al perfil d’usuari. Aquests fitxers de registre són difícils de llegir, però revelen informació sobre la conversa. El problema dels registres d’Skype és que Skype s’ordena per mida en lloc de temps. Tampoc hi ha cap opció per esbrinar la data d’una conversa només consultant els fitxers de registre d’un editor de text perquè Skype codifica l’hora.

Vista de registre Skye és una aplicació Nirsoft. Nirsoft fa aplicacions portàtils d'alta qualitat que serveixen bé els seus propòsits. El programa té com a objectiu principal la llista cronològica de totes les converses que han tingut lloc a Skye.

Converses que signifiquen qualsevol mitjà d'establir un contacte entre dos o més usuaris, incloses trucades telefòniques, xats o transferències de fitxers. A la sol·licitud es mostrarà la data i l'hora exactes del contacte i el nom d'usuari del contacte.

La vista de registre de Skype es pot indicar als fitxers de registre de Skype, és a dir, que funciona sense que s’instal·li Skype. Proporciona els mitjans habituals per exportar dades a fitxers html o txt. El programa és compatible amb qualsevol versió de Windows des del Windows 2000, inclòs Windows XP, Windows Vista i Windows Server 2008.