Controlar els programes en execució

Control Running Programs és una nova aplicació del desenvolupador de fsLock que té dos propòsits: el primer és evitar que s'executin més que les instàncies definides d'un programa en un sistema, mentre que el segon s'inicia una aplicació sempre que es tanqui en un sistema. Crec que ambdues funcions necessiten explicar alguna cosa, em va costar un temps esbrinar per a què serveixen exactament.

Instance Controling, que és el nom oficial de la primera funció impedeix que més d'unes x instàncies d'un programa s'executin en un sistema. Si s'inicia una altra instància d'un programa que excedeixi el valor definit, aquesta instància es tancarà immediatament. Això pot ser extremadament útil si es treballa amb aplicacions que generen altres aplicacions de tant en tant. No he pogut presentar una aplicació que tingui un comportament així, potser Internet Explorer.Un aspecte interessant és que només podeu escollir una aplicació que voleu afegir de la llista de processos en execució, cosa que significa que cal executar l'aplicació per afegir-la a la llista. El nombre d'instàncies que es poden executar simultàniament no és limitat.

control running programs

Un altre possible ús per a aquesta funció seria si inicieu programes diverses vegades de tant en tant.La segona funció podria ser més adequada per a molts usuaris. Es tracta d’una llista d’aplicacions que l’usuari vol executar tot el temps al seu ordinador. Analitza els processos constantment i si detecta que s'ha acabat un procés que es troba a la llista, reiniciarà l'aplicació.

El control de l'execució de programes requereix .net framework 2.0 o superior, però no sembla tenir cap altra limitació.